adwokat@kancelariaglinska.pl
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Media społecznościowe:

HomeAuthor admin

https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/12/prawo-transportowe-1200x720.jpg

Ubezpieczenie GAP RTI (return to invoice) zapewnia wyrównanie różnicy między wartością początkową pojazdu a wyższą z kwot: – odszkodowaniem AC/OC (z uwzględnieniem wartości powypadkowych) lub – wartością rynkową pojazdu na dzień szkody. W praktyce oznacza to, że w przypadku kradzieży pojazdu lub orzeczenia przez rzeczoznawcę szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaci równowartość utraty wartości samochodu spowodowaną zdarzeniem....

https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/01/logo-podstawowe-białe.png
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Rachunek bankowy kancelarii:
ING Bank Śląski
97 1050 1386 1000 0097 2270 3643

Copyright © MontMedia 2020

https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/11/fe_ue.png

Śledź mnie: