adwokat@kancelariaglinska.pl
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Media społecznościowe:

Doświadczenie

2008

2008

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW

Ukończenie liceum ogólnokształcącego nr 1 w Bytomiu, rozpoczęcie studiów dziennych na kierunku prawo na Wydziale prawa, prawa kanonicznego i administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

2013

UKOŃCZENIE STUDIÓW

Obrona pracy magisterskiej, ukończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie

2014

2014

APLIKACJA ADWOKACKA

Rozpoczęcie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach

2019

UZYSKANIE TYTUŁU ADWOKATA

Złożenie egzaminu zawodowego, wpis na listę adwokatów prowadzoną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach

2019

2019

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej

https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/01/logo-podstawowe-białe.png
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Rachunek bankowy kancelarii:
ING Bank Śląski
97 1050 1386 1000 0097 2270 3643

Copyright © MontMedia 2020

https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/11/fe_ue.png

Śledź mnie: