adwokat@kancelariaglinska.pl
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Media społecznościowe:

Oferta

Oferta

Dzięki doświadczeniu zdobywanemu już podczas studiów prawniczych, kancelaria zapewnia wsparcie oraz pomoc w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, ale także odszkodowań oraz obsługi podmiotów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem prawa przewozowego). Współpraca ze specjalistami z zakresu egzekucji, windykacji oraz sporządzania umów skutkuje kompleksowym wsparciem oraz możliwością działania na wielu płaszczyznach.

Lata współpracy z prawnikami oraz udział w dziesiątkach rozpraw sądowych zapewniają pomoc nie tylko przy analizie sprawy czy sporządzaniu pism procesowych ale także wsparcie i obecność w sądzie, podczas przesłuchań, mediacji czy czynności notarialnych.

ZAUFANIE
Wszelkie informacje przekazane adwokatowi w ramach prowadzonej sprawy objęte są tajemnicą adwokacką
ESASTYCZNOŚĆ
Miejsce udzielenia porady prawnej ustalane jest w oparciu o potrzeby klienta – w siedzibie kancelarii, miejscu zamieszkania klienta, on-line lub telefonicznie
ZROZUMIENIE
Podczas prowadzenia sprawy klient może liczyć na stały kontakt, zrozumienie oraz wybór najkorzystniejszego rozwiązania
WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
Kancelaria udzielając pomocy prawnej skupia się na rozwiązaniu najkorzystniejszym dla klienta.
Prawo <strong>rodzinne</strong>

Prawo rodzinne

Kancelaria zapewnia świadczenie usług z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, przysposobienie), udział w postępowaniach mediacyjnych. A także zastępstwo w sądzie oraz pomoc na każdym etapie postępowania sądowego i pozasądowego.
Prawo <strong>cywilne</strong>

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje Państwu kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe we wszystkich rodzajach spraw cywilnych – spadkowych, windykacyjnych oraz w zakresie odszkodowań komunikacyjnych. Kancelaria zapewnia również klientom kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej.
Prawo <strong>karne</strong>

Prawo karne

Kancelaria oferuje Państwu kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe we wszystkich rodzajach spraw karnych.
Prawo <strong>transportowe, gospodarcze</strong>

Prawo transportowe, gospodarcze

Kancelaria w ramach świadczonych usług zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, z wyszczególnieniem prawa przewozowego międzynarodowego (czas pracy kierowców, odszkodowania, zaginięcie towaru, spory z ubezpieczycielami)
https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/01/logo-podstawowe-białe.png
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Rachunek bankowy kancelarii:
ING Bank Śląski
97 1050 1386 1000 0097 2270 3643

Copyright © MontMedia 2020

https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/11/fe_ue.png

Śledź mnie: