adwokat@kancelariaglinska.pl
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Media społecznościowe:

OFERTAPrawo cywilne

W ramach pomocy świadczonej przez Kancelarię udzielana jest pomoc w zakresie:

 • odzyskiwania należności (sprawy o zapłatę),
 • naruszenia dóbr osobistych,
 • zniesienia współwłasności,
 • udziału w postępowaniach mediacyjnych,
 • sporządzania pism procesowych, wezwań, umów,
 • dochodzenie odszkodowań wynikających z umów oraz czynów niedozwolonych,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa zobowiązań,
 • negocjacje,
 • skargi na czynności komornika,
 • powództwa przeciwegzekucyjne.

Najczęściej zadawane pytania

Czy w przypadku skorzystania z usługi wypożyczenia samochodu zastępczego na czas naprawy swojego pojazdu właściciel może domagać się zwrotu kosztów poniesionych na rzecz wypożyczalni, a jeśli tak to za jaki okres?

Poszkodowany ma prawo do skorzystania z pojazdu zastępczego. Zgodnie z wytycznymi Polskiej Izby Ubezpieczeń (tj. Zasadami wynajmu pojazdu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) czas wynajmu samochodu zastępczego pokrywa się z czasem likwidacji szkody.

Czy orzeczenie o winie podczas rozwodu na wpływ na późniejszy podział majątku wspólnego?

Nie. Udziały małżonków w majątku wspólnym są co do zasady równe. Orzeczenie w wyroku rozwodowym winy jednego z małżonków nie ma wpływu na podział majątku wspólnego (chyba, że wina małżonka dotyczy kwestii „finansowych” – sąd ma wówczas możliwość orzeczenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Czy wytoczenie powództwa o zapłatę przeciwko dłużnikowi jest jedyną formą windykacji należności?

Nie, istnieje szereg możliwości działań pozasądowych, poczynając od negocjacji lub mediacji, poprzez wpis dłużnika do jednego z biur informacji gospodarczej (takich jak Krajowy Rejestr Długów), a kończąc na zawiadomieniu organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

KONTAKT Z KANCELARIĄZadzwoń , napisz e-mail lub zostaw wiadomość

Zostaw kontakt do siebie - oddzwonię lub odpiszę.

  https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/01/logo-podstawowe-białe.png
  ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

  Rachunek bankowy kancelarii:
  ING Bank Śląski
  97 1050 1386 1000 0097 2270 3643

  Copyright © MontMedia 2020

  https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/11/fe_ue.png

  Śledź mnie: