adwokat@kancelariaglinska.pl
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Media społecznościowe:

OFERTAPrawo karne

W ramach pomocy świadczonej przez Kancelarię udzielana jest pomoc w zakresie:

 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • obrona w postępowaniach karnych,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • udział w postępowaniach aresztowych,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy policja może stosować zatrzymanie?

Policja może dokonać zatrzymania, kiedy są spełnione odpowiednie przesłanki: co najważniejsze – musi istnieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. To główna przesłanka, ale jako jedyna jest niewystarczająca. Artykuł 244 Kodeksu Karnego stanowi, że Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a nadto zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się jej, albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź też nie można ustalić jej tożsamości, albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyśpieszonym.

Zatrzymanie musi być proporcjonalne do wagi przestępstwa. Nie każda sytuacja będzie uzasadniała zastosowanie takiego środka.

Na jak długo Policja może zatrzymać osobę podejrzaną?

Można być zatrzymanym przez maksymalnie 48 godzin. W tym czasie Policja musi wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, albo zwolnić osobę podejrzaną. Sąd ma następnie 24 godziny na podjęcie decyzji co do zastosowania tymczasowego aresztowania.

Jakie prawa ma osoba zatrzymana i jakie obowiązki ciążą na policji?

Obowiązkiem funkcjonariusza jest podanie swojego imienia oraz nazwiska i stopnia służbowego a także poinformowanie zatrzymywanej osoby o powodach zatrzymania i przysługujących jej prawach. Należy także osobie zatrzymanej w zrozumiały sposób wytłumaczyć, co się dzieje oraz co zatrzymanie dla niej oznacza. Przepisy Kodeksu Postępowania Karnego stanowią, że zatrzymany powinien mieć niezwłocznie możliwość skontaktowania się z adwokatem. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013 roku mówi, że zatrzymany powinien mieć możliwość kontaktu z adwokatem przed pierwszym przesłuchaniem.

KONTAKT Z KANCELARIĄZadzwoń , napisz e-mail lub zostaw wiadomość

Zostaw kontakt do siebie - oddzwonię lub odpiszę.

  https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/01/logo-podstawowe-białe.png
  ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

  Rachunek bankowy kancelarii:
  ING Bank Śląski
  97 1050 1386 1000 0097 2270 3643

  Copyright © MontMedia 2020

  https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/11/fe_ue.png

  Śledź mnie: