adwokat@kancelariaglinska.pl
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Media społecznościowe:

OFERTAPrawo transportowe, prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze – prawna obsługa biznesu:

Kancelaria zapewnia obsługę podmiotów gospodarczych – poczynając od pomocy przy rejestrowaniu działalności gospodarczej, oferując wsparcie i pomoc praną dla przedsiębiorców w zakresie reprezentacji przed sądami w sądach gospodarczych, a także w prowadzeniu bieżącej działalności. W ramach prowadzenia Kancelarii oferowana jest pomoc w:

 • windykacji należności pieniężnych na etapie postępowania polubownego oraz sądowego,
 • doradztwo z zakresie formy i sposobu prowadzenia działalności, pomoc przy tworzeniu spółek i ich rejestracji,
 • postępowaniach upadłościowych,
 • zagadnienia związane z prawem pracy.

Kancelaria zajmuje się także prawem przewozowy i spedycyjnym, reprezentując firmy transportowe w sporach z ubezpieczycielami ( zakresu ubezpieczenia OCP i OCS), udzielając pomocy w zakresie przepisów prawa pracy kierowców oraz odzyskiwania należności.

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób można dokonać zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS?

Zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego można dokonać zarówno w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej poprzez portal s24. Jednak możliwość dokonania zmian w formie elektronicznej jest możliwa wyłącznie jeśli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS został zarejestrowany poprzez system s24.

Czy zawarcie umowy w formie elektronicznej jest skuteczne?

Zawarcie umowy w formie elektronicznej jest jak najbardziej skuteczne. Należy jednak zawsze zwrócić uwagę jaki rodzaj umowy jest zawierany oraz czy sama umowa nie zawiera zastrzeżeń co do formy jej zawarcia. Przykładowo umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga formy z podpisami notarialnie poświadczonych.

Czy przewoźnik sukcesyjny ponosi odpowiedzialność za kradzież towaru podczas wykonywania usługi towaru przewozu międzynarodowego?

Odpowiedzialność kwotową przewoźnika w przypadku kradzieży towaru podczas wykonywania usługi przewozu międzynarodowego określa art. 23 pkt 3 Konwencji CMR a jej górna granica limitowana jest kwotą 8,33 SDR za 1 kg brakującej wagi brutto.

KONTAKT Z KANCELARIĄZadzwoń , napisz e-mail lub zostaw wiadomość

Zostaw kontakt do siebie - oddzwonię lub odpiszę.

  https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/01/logo-podstawowe-białe.png
  ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

  Rachunek bankowy kancelarii:
  ING Bank Śląski
  97 1050 1386 1000 0097 2270 3643

  Copyright © MontMedia 2020

  https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/11/fe_ue.png

  Śledź mnie: