adwokat@kancelariaglinska.pl
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Media społecznościowe:

Zasady współpracy

SYSTEM ROZLICZENIA GODZINOWEGO

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na załatwienie danej sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności wykonanych w sprawie czynności.  Ustalana jest wówczas stawka wynagrodzenia za roboczogodzinę pracy adwokata.

PREMIA ZA SUKCES

W przypadku niektórych spraw majątkowych elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia za pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Jest to określona kwota (może być określona procentowo), jaką otrzymuje Kancelaria w przypadku pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy.

 

SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO

Wynagrodzenie ustalane jest miesięcznie, w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii. Klient określa liczbę godzin, w której ma zapewniony stały dostęp do konsultacji prawnych oraz możliwość natychmiastowej pomocy prawnej w nagłych sytuacjach, w tym udział adwokata w ważnych spotkaniach, negocjacjach czy mediacjach. Przyjmując ryczałt klient zawsze ma zapewnioną niższą stawkę niż stawka godzinowa. System stosowany jest w przypadku obsługi firm. Ilość godzin przeznaczonych dla Klienta oraz wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z każdym klientem.

SYSTEM WYNAGRODZENIA KWOTOWEGO

Wynagrodzeniem jest ustalona indywidualnie z klientem z góry za realizację konkretnego zlecenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy, głównie w przypadku zleceń prowadzenia konkretnego postępowania sądowego.  Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 Nr 163, poz.1349).

https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/01/logo-podstawowe-białe.png
ul. Wolnego 4/9, 40-857 Katowice

Rachunek bankowy kancelarii:
ING Bank Śląski
97 1050 1386 1000 0097 2270 3643

Copyright © MontMedia 2020

https://kancelariaglinska.pl/wp-content/uploads/2020/11/fe_ue.png

Śledź mnie: